Tags

Related Posts

Share This

Crossing Line

Fragments from a micro global performance, Galerie Asbæk, Copenhagen, Denmark

A very early prensentation of the performance in Copenhagen. This was before the film Smiling in a War Zone was compleated.

Fri som fuglen

Følger man med øjnene det hvide spor, der til tider trækker sig over skyfrie dele af himlen, ender ens blik i en lille grå korsformet figur. Det er nærmere erfaring og viden, end det er vore sanser, der fortæller os, at det er en flyvemaskine, vi nu fokuserer på. Hvilken destination og hvilket formål flyvemaskinen i øvrigt har, vil i langt de fleste tilfælde ikke være tilgængelig og relevant viden for os

Simone Aaberg Kærn, Micro Global Performance (2002).

En morgen bevæger kunstneren Simone Aaberg Kærn sig af sted på en flyvetur. En meget unik flyvetur med et unikt formål; målet om at betyde noget for andre end flyvemaskinens egne passagerer – et mål om at være mere end blot en flyvetur. Hun vil flyve til Kabul i det, af det amerikanske militær, lukkede luftrum over Afghanistan. Hun vil befri luften og give en afghansk pige, der tilsyneladende har et brændende ønske om at blive pilot i det mandsdominerede Afghanistan, en tur i sin flyvemaskine.

Den mest radikale vinkel på projektet er det forhold, at det betegnes som kunst. Handlingen bliver til et værk, en udført idé, og dette drejer fokus til meningen bag. Et jetfly trækker spor over himlen, et lille skrøbeligt propelfly trækker intet spor over himlen, men som kunstværk sætter det måske spor i modtagerens bevidsthed.

Aaberg kærns idé udspringer af, at hun har læst en avisartikel af Carsten Jensen om en ung pige i Kabul i Afghanistan. Ifølge artiklen er denne piges mest brændende ønske, at

3

prøve at flyve og selv sidde ved roret vel og mærke. Carsten Jensens historie fanger kunstneren Aaberg Kærns interesse og giver hende en idé, der spejler hendes tidligere projekter. Aaberg Kærn har altid været fascineret af drømmen om at flyve. Nu hører hun om en ung pige, der har samme drøm som hende selv, men ikke har muligheden for, eller friheden til, nogensinde at realisere sin drøm. Desuden er der det særlige ved situationen, at denne pige oven i købet bor i et ufrit land, hvor fremmede magter kontrollerer – ikke bare landet – men også luften. Magter, der i frihedens navn har sat sig på himlen. At pigen bor i verdens mest belyste brændpunkt forstærker projektets politiske aspekt.

Hele Simone Aaberg Kærns kunstneriske virke udspiller sig omkring det at flyve, og fornemmelsen af at være ”fri som fuglen”. At flyve sætter mennesket ud over dets naturlige begrænsning, og er for Aaberg Kærn det ultimative billede på frihed. Den vestlige demokratiske verden er forankret i begrebet om frihed og retten til ejendom og dermed magt. Det paradoksale er imidlertid, at disse to begreber kolliderer allerede på et simpelt logisk plan: at nogen ejer noget begrænser naturligt andres frihed. Spørgsmålet må være om alt kan ejes, eller hvorvidt man kan bestemme over noget ingen ejer?

Aaberg Kærn sætter af fra en mark i lille Skensved i Danmark og flyver i en 40 år gammel propelflyver tværs over Tyrkiet til Afghanistan. Hun får gennem lange og seje, henholdsvis vellykkede og strandede forhandlinger med forskellige regeringer og slutteligt med den unge piges familie, den unge pige med op at flyve. Værket er umiddelbart en lille og på sin vis simpel historie, der ikke i sig selv rummer kraften til som inerti at bevæge sig gennem nyhedspressen. En meget lille historie med en drømmende og befriende enkelthed og et umodent, uspoleret og nærmest barnligt ønske. Værket er dog samtidigt meget komplekst og tager fat om nogle store spørgsmål om magt, frihed og dennes negation. Mangetydigheden gør, at det kalder på en mere nuanceret dækning end en sensationel overskrift og en kort omtale i et massemedie. At få fat i de pointer, der ligger ud over den umiddelbare idé, kræver mere fordybelse og koncentration. Derfor ser vi en udfordring i at udfolde Aaberg Kærns værk Micro Global Performance.

Simone Aaberg Kærns værk, Micro Global Performance repræsenterer formen på samtidens relationelle kunst. Værkets fokus er rettet mod det at menneskelige relationer

LINK til RUC rapport:

·,mkohttp://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/2347/4/politisk%2Bkunst%2B.pdf

 

 crossing asbæk1 asbækcros